Логотип
UBA logo

Ділимося досвідом, набуваємо знання, зростаємо разом!

РЕПОЗИТАРІЙ

РЕПОЗИТАРІЙ (6)

Середа, 08 червня 2016 09:36

Корисні посилання

Автор

Confederation of Open Access Repositories (COAR)   Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)  OAIster Open Archives Initiative Ranking Web of Repositories Registry of Open Access Repositories (ROAR)  Repositories Support Project (RSP)

П'ятниця, 24 червня 2016 06:21

Регламенти. Методики. Рекомендації

Автор

2018 Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів [Електронний ресурс] : Наказ М-ва освіти і науки України від 04.07.2018 р. № 707 // Законодавство України : [веб-сайт Верховної Ради Уукраїни]. – Київ, 1994–2018. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0858-18 (дата звернення: 13.11.2018). – Назва з екрана. 2016 Положення про ELAKPI – відкритий електронний архів наукових та освітніх матеріалів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – 2016. ...

П'ятниця, 24 червня 2016 06:20

Статті

Автор

2017 Behaviours and Technical Recommendations of the COAR Next Generation Repositories Working Group [Electronic resource]/ COAR: Building a Global Knowledge Commons. – Nov. 28, 2017. – Available at: https://www.coar-repositories.org/files/NGR-Final-Formatted-Report-cc.pdf. – Title from the screen. – Accessed: 18.01.2018.   2015 Farrell M. Development of a Cross Institutional Digital Repository / Maggie Farrell // IFLA WLIC. – 2015.  Wu M. The Future of Institutional Repositories at Small Academic Institutions  : Analysis and Insights /  Mary Wu // D-Lib Magazine. – 2015. – Vol. 21, Nо 9/10 (September/October).   Луцишина Т. Інституційний репозитарій як перспективна форма наукової та освітньої комунікації у вищому навчальному закладі / Тетяна Луцишина // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 42. ...

П'ятниця, 24 червня 2016 06:20

Книги

Автор

2008 Weenink Kasja. A DRIVER’s Guide to European Repositories : Five Studies of Important Digital Repository Related Issues and Good Practices / Kasja Weenink, Leo Waaijers, Karen van Godtsenhoven. – Amsterdam : Amsterdam University Press, 2008. – 215 p.    2002 SPARC Institutional Repository Checklist & Resource Guide / Prepared by Raym Crow, SPARC Senior Consultant. – Washington : SPARC, 2002. – 51 р. 

П'ятниця, 24 червня 2016 06:19

Презентації

Автор

2015 Борисова Т.. Досвід впровадження інституційного репозитарію в НаУКМА [Електронний ресурс] : презентація до виступу в рамках ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху" (10-12 березня 2015 р.) / Борисова Тетяна. Бруй О. Інституційні репозитарії в Україні та світі : тенденції розвитку [Електронний ресурс] : [презентація] / Оксана Бруй. – 2015. – 39 слайдів. Бруй О. Крокуючи зеленим шляхом: створюємо університетський інституційний репозитарій [Електронний ресурс] : [презентація] / Оксана Бруй. – 2015. – 54 слайди. Назаровець С. Інституційний ...

П'ятниця, 24 червня 2016 06:17

Відео

Автор

2015 Відео урок. Додавання нового матеріалу до репозитарію вуза [Відеозапис] / Криворізький державний педагогічний університет. – Опубліковано 19 лют. 2015 р.   Назаровець С. Інституційний репозитарій у мотоциклі з коляскою [Відеозапис] : [виступ в рамках ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху" (10-12 березня 2015 р.)] / Сергій  Назаровець.