Логотип
UBA logo

Ділимося досвідом, набуваємо знання, зростаємо разом!

У цьому блоці зібрано інформацію щодо найновішої тенденції в діяльності наукових бібліотек світу – управління даними досліджень (RDM – Research data management). RDM включає в себе сервіси, інструменти та інфраструктуру, які підтримують керування даними досліджень протягом життєвого циклу дослідницького проекту.

Діяльність бібліотек в управлінні даними досліджень можна розглядати як поділ на три основні категорії: забезпечення доступу до даних; підтримка дослідників і студентів в управлінні своїми даними; управління колекціями даних.

Документи розміщено за рубриками: «Регламенти. Методики. Рекомендації», «Статті», «Книги», «Презентації», «Відео», «Корисні посилання». Всередині рубрик – у зворотньо-хронологічному порядку.

Регламенти. Методики. Рекомендації

2016

Competencies for Information Professionals [Eelectronic resource] : [Approved 13 April 2016 by the Board of Directors of the Special Libraries Association] / David Shumaker (chair), Anne Caputo, Rahn Huber, Jaye Lapachet, James Matarazzo, Carolyn Sosnowski, Jan Sykes // The Special Libraries Association. – Access Mode: http://www.sla.org/about-sla/competencies/. – Date of Access: 13.09.2016.

DCC Curation Lifecycle Model [Eelectronic resource] / Digital Curation Centre. – Access Mode: http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model. – Date of Access: 13.09.2016.

Статті

2016

Schmidt B. Librarians' Competencies Profile for Research Data Management / B. Schmidt, K. Shearer // Librarians' Competencies for E-research and Scholarly Communication. – 2016. - June. – P. 1–7.

Schmidt B. Профіль компетентностей бібліотекарів в управлінні даними досліджень = Librarians' Competencies Profile for Research Data Management / B. Schmidt, K. Shearer ; [transl. Ye. Portseva, T. Kolesnykova] // Joint Task Force on Librarians' Competencies in Support of E-Research and Scholarly Communication. – 2016. – June. – P. 1-7.

Ржеуський, А. Роль бібліотек як соціальних інститутів в інформаційному забезпеченні е-Science / А. Ржеуський, Н. Веретеннікова, О. Малиновський, Н. Кунанець // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 3(23). – С. 3-9.

 

2015

H. M. Davis, W. M. Cross (2015). Using a Data Management Plan Review Service as a Training Ground for Librarians, Journal of Librarianship and Scholarly Communication 3(2): eP1243. 

Research Data Management [Eelectronic resource] / the University of Edinburgh. – 2015. – 13 Aug. – Access Mode: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/services/research-support/data-library/research-data-mgmt/data-mgmt/research-data-definition. – Date of Access: 01.09.2016.

 

2014

Tenopira, C. Research data management services in academic research libraries and perceptions of librarians / Carol Tenopira, Robert J. Sanduskyb, Suzie Allarda, Ben Bircha // Library & Information Science Research. – 2014. – Vol. 36, Iss. 2. – P. 84–90. doi:10.1016/j.lisr.2013.11.003

 

2013

Corrall S. Bibliometrics and Research Data Management Services: Emerging Trends in Library Support for Research [Eelectronic resource] / Sheila Corrall, Mary Anne Kennan, Waseem Afzal // Library Trends. – 2013. – Vol. 61, № 3. – Access Mode: https://muse.jhu.edu/article/508619/summary

 

2011

Whyte, A. Making the Case for Research Data Management [Eelectronic resource] / Angus Whyte, Jonathan Tedds // DCC Briefing Papers. Edinburgh. – 2011. – 1 Sept. – P. 1–8. – Access Mode: http://www.dcc.ac.uk/resources/briefing-papers/making-case-rdm.

 

Книги

2016

Відкритий посібник з відкритих даних [Електронний ресурс] / упоряд. Данило Кубай, Андрій Газін ; Укр. освіт. центр реформ, Укр. центр суспільних даних. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://socialdata.org.ua/manual/. – Дата звернення: 14.09.2016.

 

2014

Krier, L. Data Management for Libraries: A LITA Guide [Eelectronic resource] / Krier Laura, Carly A. Strasser. – Chicago : American Library Association, 2014. – 112p. – Access Mode: https://www.amazon.com/Data-Management-Libraries-Guide-Guides/dp/1555709699. – Date of Access: 13.09.2016.

Презентації

2017

Борисова Т. Що треба знати перш, ніж поширювати наукові дані? [Електронний ресурс] : [презентація] / Борисова Т. // Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА: матеріали семінару "Цифрова підтримка наукових досліджень", Київ, 9 жовтня 2017 р.

Кучма І. Практики управління науковими даними: Європейський досвід [Електронний ресурс] : [презентація] / Кучма І. // Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА: матеріали семінару "Цифрова підтримка наукових досліджень", Київ, 9 жовтня 2017 р.

Кучма І. Пілотна програма відкритих наукових даних Горизонту 2020 [Електронний ресурс] : [презентація] / Кучма І. // Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА: матеріали семінару "Цифрова підтримка наукових досліджень", Київ, 9 жовтня 2017 р.

Кучма І. Складання плану з управління науковими даними [Електронний ресурс] : [презентація] / Кучма І. // Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА: матеріали семінару "Цифрова підтримка наукових досліджень", Київ, 9 жовтня 2017 р.

Тихонкова І. Метадані: чому виникає хаос і як отримати з нього достовірну інформацію [Електронний ресурс] : [презентація] / Тихонкова І. // Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА: матеріали семінару "Цифрова підтримка наукових досліджень", Київ, 9 жовтня 2017 р.

Ярошенко Т., Борисова Т. Управління даними досліджень: навчальна програма курсу [Електронний ресурс] : [презентація] / Ярошенко Т., Борисова Т. // Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА, Київ, 2017 р.

 

2016

Research Data: Discover how Elsevier is supporting researchers to store, share, discover and use data [Eelectronic resource] : [presentation] / Elsevier. – [Amsterdam, 2016]. – 4 p.

Борисова Т. Можливості бібліотек у впровадженні послуг для Research Data Management [Електронний ресурс] : [презентація]  / Т. Борисова // Наукова комунікація в цифрову епоху : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф-ції, Київ, 30-31 березня 2016 р.

 

Відео

2014

Scally, J. Research Data Management in the Library = Управління даними досліджень в бібліотеках [Video] // OCLC Research Library Partnership Meeting, Libraries and Research : Supporting Change/ Changing Suppor, 11-12 June 2014 in Amsterdam. 

У цьому відео John Scally (директор бібліотеки та університетських колекцій, Единбурзький університет) говорить про роль бібліотечних досліджень в області управління дослідницькими даними в Університеті Едінбургу. Бібліотека бере на себе нові ролі і обов'язки для підтримки змін в наукових дослідженнях і в університеті. Джон зробив цю презентацію на засіданні «OCLC Research Library Partnership Meeting, Libraries and Research : Supporting Change/Changing Suppor», яка проходила 11-12 червня 2014 року в Амстердамі. Для отримання додаткової інформації про цю подію дивіться http://oc.lc/2014orlp.

Корисні посилання

2016

Data management plan [Eelectronic resource] // Wikipedia: the free encyclopedia. – Access Mode: https://en.wikipedia.org/wiki/Data_management_plan. – Date of Access: 01.09.2016.

What is Research Data Management [Eelectronic resource] / University of Leicester – Access Mode: http://www2.le.ac.uk/services/research-data/rdm/what-is-rdm. – Date of Access: 01.09.2016.

Research Data Management [Eelectronic resource] / the University of Edinburgh, 2015. – 13 Aug. – Access Mode: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/services/research-support/data-library/research-data-mgmt/data-mgmt/research-data-definition. – Date of Access: 01.09.2016.

What is Digital Curation? [Eelectronic resource] // DCC Briefing Papers: Introduction to Curation / Edinburgh: Digital Curation Centre. – Access Mode: http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation. – Date of Access: 13.09.2016.

 

2015

Research Data Alliance, Education and Training on Handling of Research Data – Wiki Index. – Access Mode: https://rd-allianhttps://rd-alliance.org/groups/education-and-training-handling-research-data/wiki/education-and-skills-data-science-wikice.org/groups/education-and-training-handling-research-data/wiki/education-and-skills-data-science-wiki.  

 

2014

Data Citation Synthesis Group: Joint Declaration of Data Citation Principles. Martone M. (ed.) San Diego CA: FORCE11; 2014 [https://www.force11.org/group/joint-declaration-data-citation-principles-final].