Логотип
UBA logo

Ділимося досвідом, набуваємо знання, зростаємо разом!

АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО ТА КУЛЬТУРА ПУБЛІКАЦІЙ

АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО ТА КУЛЬТУРА ПУБЛІКАЦІЙ (6)

Середа, 08 червня 2016 09:34

Корисні посилання

Автор

Cite This For Me – Сервіс, який полегшує складання бібліографії за міжнародними стилями для наукової роботи англійською мовою Committee on Publication Ethics (COPE) – Комітет з публікаційної етики Integrity Action – Міжнародна організація (2003, Лондон), одним з напрямів діяльності якої є пошук практичних рішень для просування принципів академічної доброчесності International standards for editors and authors – Міжнародні стандарти для авторів та редакторів Plagiarism detection (Elsevier) – Матеріали студентам та науковцям, що допоможуть уникнути плагіату в текстах та поліпшать якість робіт Plagiarism.org. Best Practises for Ensuring Originality in Written ...

П'ятниця, 10 червня 2016 12:01

Регламенти. Методики. Рекомендації

Автор

2020-2022 How to Write a Bibliography, with Examples / Lindsay Kramer. – Updated on June 2, 2022. До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності : лист Міністерства освіти і науки України від 20.05.2020 р. № 1/9-263. Путівник з академічної доброчесності для позашкілля [в межах проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» — Academic IQ] / Любов Терехова ; концепція: Яна Чапайло, Катерина Костогриз. – 2022. – 86 с. Рекомендації для експертів із розгляду внутрішньої політики і процедур забезпечення академічної доброчесності та зовнішньої оцінки їх якості : додаток 2 ...

П'ятниця, 10 червня 2016 12:01

Статті

Автор

2019-2022 Da Silva Juarez L. F. How to Design, Write, and Publish a Scientific Article: AShort Guide Based on the QTNano Group Experience / Juarez L. F. Da Silva. – 2022. Киричок І. В. Просування принципів академічної доброчесності в медичному університеті: колаборація бібліотеки та академічної спільноти [доповідь] / І. В. Киричок // Сучасні тренди розвитку бібліотеки ЗВО цифрової епохи в структурі інформаційного забезпечення навчального процесу, наукової та дослідницької діяльності ЗВО : матеріали всеукр. наук.- практ. конф., Миколаїв, 11 листоп. 2021 р. – Миколаїв : НУК, 2021. – С. 25-29. Киричок І. В. Якість академічних текстів як складова доброчесних ...

П'ятниця, 10 червня 2016 11:59

Книги

Автор

2019 Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 02.12 – 13.12.2019) / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. – Варшава, 2019. – 148 с. 2017 Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с. 2016 Академічна ...

П'ятниця, 10 червня 2016 11:58

Презентації

Автор

2018 Кулик Є. Роль бібліотеки у формуванні та розвитку культури академічної доброчесності в технічному дослідницькому університеті : презентація до виступу на 6-й Міжнародній науково-практичній конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху", Наукова бібліотека НаУКМА, Київ, 29-30 березня 2018 р. / Євгенія Кулик ; НТБ НТУ КПІ. – 2018. 2017 Taylor Victoriya. Annotating, Paraphrasing and Summarizing : [presentation] / Victoriya Taylor ; Koҫ University. – 2017. Taylor Victoriya. Introductions and Abstracts : [presentation] / Victoriya Taylor ; Koҫ University. – 2017. Taylor Victoriya. Why Students Plagiarize and What Teachers Can Do About It : [presentation] / Victoriya Taylor ; Koҫ University. – 2017. Павленко Т. Б. Оформлення результатів ...

П'ятниця, 10 червня 2016 11:50

Відео

Автор

2020-2022 Аналізуємо звіт про перевірку на плагіат : запис вебінару / поради від комерційного директора компанії Unicheck Андрія Сідляренка. – 22.04.2021.  Аргументативне есе: поради та приклади : матеріали вебінару / ведуча Марта Томахів. – 14.04.2020. Бурик З. Структура дослідницької наукової статті в індексованому журналі і як її вибудовувати : доповідь на Першій міжнароднаій конференції "Відкрита наука та інновації в Україні 2022". – 27-28.10.2022 Мистецтво академічного письма: практичні поради : запис вебінару / ведуча Наталя Шліхта ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). – ...