Логотип
UBA logo

Ділимося досвідом, набуваємо знання, зростаємо разом!

КОМПЕТЕНТНОСТІ БІБЛІОТЕКАРІВ

КОМПЕТЕНТНОСТІ БІБЛІОТЕКАРІВ (5)

Вівторок, 05 липня 2016 07:32

Корисні посилання

Автор

Четвер, 07 липня 2016 07:57

Регламенти. Методики. Рекомендації

Автор

2020 Професійні компетенції бібліотечних фахівців [Текст] : метод. поради / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. В. В. Горошок ; ред. Г. Й. Жовтко. — Тернополь : [б. в.], 2020. — 20 с. – Електрон. аналог друк. вид. – Режим доступу: https://bit.ly/2YLJoUU (дата звернення: 13.10.2021). 2019 Ohio Public Library Core Competencies [Electronic resource] : reviewed and updated on 2018 / Ohio Library Council (OLC). – Electronic data. – [USA], 2019. – Access mode: https://bit.ly/32Zwa43 (date of access: 22.10.2019). – Title from screen. 2018 AALL Body of Knowledge (BoK) [Electronic resource] : approved by the AALL on 2018 / American Association of Law Libraries (AALL). – Electronic data. – [USA], 2018. – Access mode: https://bit.ly/2Qh8XnS (date of access: 02.08.2018). – Title from screen. Core Competencies for Acquisitions ...

Четвер, 07 липня 2016 07:57

Статті

Автор

2021 Ma Leo F. H. Information Literacy Programmes: the Experience of Research Libraries in Нong Kong and Ukraine [Текст] / Leo F. H. Ma, Y. Horban, O. Skachenko // Укр. журн. з бібліотекознавства та інформац. наук. – 2021. – № 7. – С. 28–41. – Електрон. аналог друк. публ.: DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233273 (дата звернення: 13.10.2021). Главчева Ю. М. Система цифрових компетентностей: прикладний академічний аспект [Електронний ресурс] / Ю. М. Главчева // University Library at a New Stage of Social Communications Development : тези VI міжнар. конф., 7–8 жовт. 2021 р. / НТБ Дніпровськ. націонал. ун-т. залізничн. транспорту ім. академ. В. Лазаряна – Електрон. текст. дані. – Дніпро, 2021. – Режим доступу: https://bit.ly/3BGw5Dy ...

Четвер, 07 липня 2016 07:55

Презентації

Автор

2018 Сошинська Я. Є. Культура академічної доброчесності: як сформувати компетентності бібліотекаря? [Електронний ресурс] : [доп. на III Міжнар. наук.-практ. конф. «Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи», Одеса, 4–6 черв. 2018 р.] / Я. Є. Сошинська // НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова : сайт. – Електрон. дані (34 слайди). – Одеса, 2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2N0zwjq (дата звернення: 06.08.2018). – Назва з екрана. 2017 Чуканова С. Компетентності бібліотекарів у контексті академічної доброчесності [Електронний ресурс] / С. Чуканова ; [Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Америк. б-ка ім. В. Китастого]. – ...

Четвер, 07 липня 2016 07:54

Відео

Автор

Лідерство у професійній сфері [Електронний ресурс] : вебінар / Терноп. обл. б-ка для молоді // YouTube. Терноп. обл. б-ка для молоді (https://bit.ly/3dG7By7). – Електрон. відеодані (1 файл : 25:44 хв.). – [Тернопіль], 28 лют. 2019. – Режим доступу: https://bit.ly/2YULrE7 (дата перегляду: 12.05.2020.). – Назва з титул. екрана.