Логотип
UBA logo

Ділимося досвідом, набуваємо знання, зростаємо разом!

synergy

synergy

П'ятниця, 24 червня 2016 06:17

Відео

2015

Відео урок. Додавання нового матеріалу до репозитарію вуза [Відеозапис] / Криворізький державний педагогічний університет. – Опубліковано 19 лют. 2015 р.

 

Назаровець С. Інституційний репозитарій у мотоциклі з коляскою [Відеозапис] : [виступ в рамках ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху" (10-12 березня 2015 р.)] / Сергій  Назаровець.

П'ятниця, 10 червня 2016 12:01

Регламенти. Методики. Рекомендації

2018

A Guide To Academic Integrity to School Students / ed. by O. O. Huzhva ; V. N. Karazin Kharkiv National University. – 2-nd ed., revised and supplemented. – Kharkiv, 2018. – 59 p.

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності : лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) : лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2018 р. № 1/11-8681.

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) : лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.

 

2017

Десять принципів академічної доброчесності для викладачів : пер. з англ. / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – 2017.

Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах / Єгор Стадний ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – 2017. – 18 с.

Как студенту написать первую научную статью. Инструкция / Молодой ученый.

Методические рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных / Ассоциация научных редакторов и издателей; под общ. ред. О. В. Кирилловой. – Москва, 2017. – 144 c. (Прил.).

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40.

2016

Авдеева Н. В. Практические особенности структурирования и оформления научных текстов / Н. В. Авдеева, И. В. Сусь // Научная периодика: проблемы и решения. – 2016. – Т. 6, № 2. – С. 81-87. – doi: 10.18334/nppir.6.2.35277

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання : ДСТУ 8302:2015 / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – Введ. з 01.07.2016. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – 16 с. – (Інформація та документація).

Довідник з академічної доброчесності для школярів / укл. : М. В. Григор’єва, О. І. Крикова, С. Г. Пєвко ; за заг. ред. О. О. Гужви. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 64 с.

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / автори-укладачі : О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 117 с.

Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ : методичні поради / автори-укладачі : Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 39 с.

Основи академічного письма: методичні рекомендації та програма курсу / укл. : Н. Шліхта, І. Шліхта ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – Київ, 2016. – 61 с.

Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці : інформаційний огляд / автори-укладачі : Якуніна Н. В., Чинюк А. А., Руденко Я. В. ; редколегія : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. Сербін; Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – 41 с.

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат : інформаційний огляд / автори-укладачі : А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 36 с.

Рекомендації з оформлення посилань в наукових роботах / Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка НТУ України "КПІ". – 2016.

Рекомендации EASE (European Association of Science Editors) для авторов и переводчиков научных статей, которые должны быть опубликованы на английском языке. – 2016. – 16 с.

Церео К. Как я могу сделать аннотацию к своей статье более эффективной? / К. Церео // Научный редактор и издатель. – 2016. – Т. 1, № 1/4. – С. 43-45.

Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для "чайників" / укл. О. О. Гужва ; Інститут соціально-гуманітарних досліджень, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – 2016.

Як ефективно використовувати бібліографічні менеджери / Пан Бібліотекар: Блоґ про бібліотечну справу та інформаційні технології. – 2016.

2015

Academic Integrity at the Massachusetts Institute of Technology: A Handbook for Students / MTI. – 2015. – 40 p.

Academic Integrity Tutorial / University of Maryland University College. – 2015.

Как опубликовать статью в международном журнале : методическое пособие / РАНХиГС. – Москва, 2015. – 58 с.

Короткина И. Б. Свое и чужое: проблемы использования источников в научном тексте / И. Б. Короткина // Высшее образование в России. – 2015. – № 2. – С. 142-150.

Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях : методичні рекомендації / уклад. : О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. Пустова ; МНАУ. – Миколаїв, 2015. –  88 с.

Тихонкова І. О. Список літератури наукової статті — важливий індикатор якості статті (як не мати зайвого клопоту з його оформленням) / І. О. Тихонкова // Наука України у світовому інформаційному просторі : [збірник наукових праць] / НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 100-106.

2014

EndNote Online : краткое руководство / Thomson Reuters. – 2014.

Google Академія для молодих дослідників / Пан Бібліотекар: Блоґ про бібліотечну справу та інформаційні технології. – 2014.

Бейкер М. Дж. Написание обзора литературы / М. Дж. Бейкер // Пространство экономики. – 2014. – № 3. – С. 65-86.

Євсєєва Г. П. Основні вимоги до якісного оформлення наукових публікацій / Г. П. Євсєєва, М. В. Савицький // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2014. – № 8. – С. 54-62.

Елин А. Л. Что нужно делать автору для успешного размещения его статей в научных журналах? / А. Л. Елин, Т. И. Калинскова // Вестник новых медицинских технологий. – 2014. – № 1. – С. 105-110.

Иванова Л. А. С чего начать написание своей первой статьи? 15 шагов для новичка / Л. А. Иванова // Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык.  – 2014.  – № 2. – С. 14-44.

Локтев А. Как создать и структурировать персональную научную библиотеку и взаимодействовать с учеными всего мира используя Mendeley. – 2014.

Этические принципы при проведении научно-исследовательских работ и публикации результатов («Этический инструментарий» Elsevier). – 2014.

2013

Войтел С. Підготовка роботи до публікації / Стівен Войтел // Морфологія. – 2013. – Т. 7, № 1. – С. 101-102.

Дурнев Р. А. О характерных ошибках соискателей: вести с научного фронта (часть 1) / Р. А. Дурнев, Е. М. Мещеряков // Технологии гражданской безопасности. – 2013. – № 2 (36). – С. 26-30.

Дурнев Р. А. О характерных ошибках соискателей: вести с научного фронта (часть 2) / Р. А. Дурнев, Е. М. Мещеряков // Технологии гражданской безопасности. – 2013. – № 3 (37). – С. 34-36.

Дурнев Р. А. О характерных ошибках соискателей: вести с научного фронта (часть 3) / Р. А. Дурнев, Е. М. Мещеряков // Технологии гражданской безопасности. – 2013. – № 4 (38). – С. 94-97.

Інграффіа Т. Інструкція з написання наукової статті / Тоні Інграффіа, Карл-Хайнц Швальбе // Морфологія. – 2013. – Т. 7, № 1. – С. 96-100.

Как разрешать споры об авторстве: руководство для новых исследователей // Подготовка и издание научного журнала: международная практика по этике редактирования, рецензирования, издания и авторства научных публикаций : Руководства Комитета по этике научных публикаций (Committee on Publication Ethics – COPE) и Издательства Elsevier (Сборник переводов). – Москва, 2013. – С. 87-96. 

Коротка інструкція користувача EndNote Basic / Пан Бібліотекар: Блоґ про бібліотечну справу та інформаційні технології. – 2013.

Осин Е. Н. Ясность – сестра цитирования: немного об искусстве аннотации / Е. Н. Осин // Организационная психология. – 2013. – № 1. – С. 2-7.

Ответственный подход к публикации научно-исследовательских работ: международные стандарты для авторов // Подготовка и издание научного журнала: международная практика по этике редактирования, рецензирования, издания и авторства научных публикаций : Руководства Комитета по этике научных публикаций (Committee on Publication Ethics – COPE) и Издательства Elsevier (Сборник переводов). – Москва, 2013. – С. 77-86.

Плагіат у студентських роботах: методи виявлення та запобігання : методичний посібник / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара ; кол. авт. : Н. В. Стукало, К. В. Ковальчук, М. В. Литвин [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – 44 с.

Сангер Ф. Пишем на английском для международных конференций / Филипп Сангер, Ю. Н. Зиятдинова // Высшее образование в России. – 2013. – № 12. –  С. 95-99.

Смирнов И. Е. Научные публикации в международных базах данных: требования к оформлению единые для всех / И. Е. Смирнов, С. Л. Серебренникова, В. И. Смирнов // Российский педиатрический журнал. – 2013. – № 4. – С. 28-35.

2012

Абрамов Е. Г. Какой должна быть аннотация к научной статье / Е. Г. Абрамов // Научная периодика: проблемы и решения. – 2012. – № 3. – С. 4-6.

Бугаев К. В. Проблемы научного рецензирования и пути их решения / К. В. Бугаев // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2012. – № 1. – С. 88-92.

Геритсен Д. Как написать статью об исследовании для рецензируемого журнала / Джоррит Геритсен // Педиатрическая фармакология. – 2012. – № 2. – С. 46-51.

Джонсон Алан М. Составление плана успешной научной карьеры: руководство для молодых ученых / Алан М. Джонсон. – Изд. 2-е. – Амстердам : Эльзевир, 2012. – 118 с.

Резник С. Д. Типичные ошибки аспирантов: как не наступить на собственные грабли / С. Д. Резник // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 3. – С. 349-352.

2011

Bailey S. Academic Writing: A Handbook for International Students : [посібник з академічного письма англійською для іноземних студентів] / Stephen Bailey. – 3rd ed. – London ; New-York : Routledge, 2011. – 314 p.

Абрамов Е. Г. Подбор ключевых слов для научной статьи / Е. Г. Абрамов // Научная периодика: проблемы и решения. – 2011. – № 2. – С. 35-40.

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення») // Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 9/10. – C. 2-10.

Зернес С. П. Что и требовалось написать : [правила подготовки рукописи] / С. П. Зернес // Научная периодика: проблемы и решения. – 2011. – № 4. – С. 13-17.

Котляров И. Д. Совершенствование справочно-библиографического аппарата научной статьи / И. Д. Котляров // Вестник МГУКИ. – 2011. – № 2. – С. 149-154.

Мельников О. Н. Рецензирование как фактор повышения качества научной информации / О. Н. Мельников // Научная периодика: проблемы и решения. – 2011. – № 2. – С. 20-23.

Радаев В. В. Как написать академический текст / В. В. Радаев // Вопросы образования. – 2011. – № 1. – С. 271-293.

Свидерская И. В. Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале : [учебно-методическое пособие] / И. В. Свидерская, В. А. Кратасюк ; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск, 2011. – 74 с.

2008

Аникин В. М. Автореферат диссертации: функции, структура, значимость / В. М. Аникин, Д. А. Усанов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Физика. – 2008. – № 2. – С. 61-73.

Липатова Н. Г. Методические рекомендации по подготовке научных статей / Н. Г. Липатова // Вестник Российской таможенной академии. – 2008. – № 3. – С. 142-146.

2007

Джуринский К. Как написать научную статью? Советы начинающему автору / Кива Джуринский // Компоненты и Технологии. – 2007. – № 70. – С. 24-26.

Мейдер В. А. Научная статья. Какая она? (методика и методология) / В. А. Мейдер // Вестник ВолГУ. Серия 6: Университетское образование. – 2007. – № 10.  – С. 108-112.

Сміт Р. Про недобросовісну практику наукових досліджень / Р. Сміт // Морфологія. – 2007. – Т. 1, № 3. – С. 106-111.

2003

Фрадков А. Л. Как опубликовать хорошую статью и отклонить плохую. Заметки рецензента / А. Л. Фрадков // Автоматика и телемеханика. – 2003. – № 10. – С. 149-157.

Академічна доброчесність: Лист до моїх студентів = Academic Integrity: A Letter to My Students / Bill Taylor.

П'ятниця, 10 червня 2016 12:01

Статті

2018

Бахрушин В. Академічний плагіат і самоплагіат в науці та вищій освіті: нормативна база і світовий досвід / В. Бахрушин // Освітня політика. 2018. 7 лютого.

2017

Ньютон Д. Плагіат і виклики при написанні есеїв: чого варто навчитися у студентів : пер. з англ. / Джаніс Ньютон ; SAIUP. 2017.

Штефан А. Причина виявлення плагіату та шляхи його попередження / Анна Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності.  2017.  № 4.  С. 24-30.

2016

К проблеме плагиата в сфере науки и образования / Р. У. Арифулина, Ю. Н. Карпова, О. В. Шесслер [и др.] // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 2. С. 55-59.

Карнаух І. А. Особливості оформлення списку використаних джерел в українських наукових виданнях / І. А. Карнаух // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : міжнар. інтернет-конф., Харків, 25 трав. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін.]. – Харків, 2016.

Киричок І. В. Місія вузівської бібліотеки у сприянні академічній доброчесності / І. В. Киричок, Т. Б. Павленко // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : матеріали міжнародної  інтернет-конференції, 25 травня 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін.]. – Харків, 2016. – С. 188–192.

Платонова Э. Н. Этические принципы в научной работе и работе научно-исследовательских организаций / Э. Н. Платонова, И. И. Садовая // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Сер. : Социально-гуманитарные науки. 2016. Вып. 2. С. 94-100.

Троцька В. Запобігання та виявлення плагіату у вищій освіті (за матеріалами досліджень у ЄС та Україні) / Валентина Троцька // Теорія і практика інтелектуальної власності.  2016.  № 5.  С. 29-38.

Штефан О. Деякі аспекти прояву плагіату / Олена Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 4. – С. 59-67.

2015

Аскарова А. Е. Этика в публикациях / А. Е. Аскарова // Вестник КазНМУ. – 2015. – № 3. – С. 375-378.

Васкес Абанто Х. Э. Современная этика медицинских исследований – биоэтика / Х. Э. Васкес Абанто, А. Э. Васкес Абанто, С. Б. Арельяно Васкес // Российский гуманитарный журнал. – 2015. – № 4. – С. 292-303.

Вахріна О. В. Академічні кодекси цінностей у вищій школі Польщі / О. В. Вахріна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 4 (48). – С. 49-59.

Загірняк Д. М. Методологічні засади академічної честності вищого навчального закладу / Д. М. Загірняк // Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. – 2015. – Вип. 1 (90), ч. 1.  – С. 157-159.

Кременовська І. В. Плагіат у наукових публікаціях: методи виявлення та викорінення / І. В. Кременовська // Наука України у світовому інформаційному просторі / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 60–66.

Кряжич О. О. Особливості роботи з авторами-молодими науковцями / О. О. Кряжич // Наука України у світовому інформаційному просторі : [збірник наукових праць] / НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 36-42.

Литвак Н. В. Научная этика в эпоху электронных коммуникаций / Н. В. Литвак // Вестник МГИМО. – 2015. – № 3. – С. 276-279.

От подачи до распространения: жизненный цикл научной статьи / пер. с англ. : From submission to sharing: the life cycle of an article. Understand the different steps of the publication process by following an article through its life cycle By Floris de Hon.

Решетняк С. Б. Запобігання плагіату як чинник формування соціальної відповідальності студентів / С. Б. Решетняк // Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації : зб. наук. пр. : за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листопада 2014 р., м. Харків : у 2 ч. Ч. 1 / НТУ "ХПІ" ; ред. О. Г. Романовський, Ю. І. Панфілов. – Харків, 2015. – С. 211-215.

Шеломи М. Редакторская недобросовестность – определение понятия, случаи и причины возникновения / Мэтан Шеломи // Научная периодика: проблемы и решения. – 2015. – № 2.  – С. 75-84.

Шмелева Е. Д. Академическое мошенничество в современных университетах: обзор теоретических подходов и результатов эмпирических исследований / Е. Д. Шмелева // Экономическая социология. – 2015. – Т. 16, № 2. – С. 55-79.

2014

Беляева Л. Н. Научная статья как объект экспертной оценки / Л. Н. Беляева, Н. Л. Шубина // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2014. – № 172.  – С. 5-12.

Зуб В. М. Плагіат: його різновиди та заходи протидії / В. М. Зуб, М. М. Дем’яненко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 4. – С. 86–90.

Коваленко Т. Плагіат: види та відповідальність / Т. Коваленко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2014. – № 4. – С. 35-40.

Лиги М. Причины недобросовестности в учебе и представления студентов о правилах поведения. Качественное исследование по материалам интервью / Магнус Лиги, Кармен Трасберг // Вопросы образования. – 2014. – № 4. – С. 184-208.

Литвинчук І. Л. Дорожня карта вирішення проблеми академічного плагіату / І. Л. Литвинчук // Ефективна економіка. – 2014. – № 8.

Лупаренко Л. А. Інструментарій виявлення плагіату в наукових роботах: аналіз програмних рішень / Л. А. Лупаренко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – № 40, вип. 2. – С. 151-169.

Микулёнок О. И. Рецензия объективный критерий качества научной публикации / О. И. Микулёнок // Экономика образования. – 2014. – № 3. – С. 47-50.

Ульянова Г. О. Плагіат у роботах школярів та студентів: актуальна проблема сьогодення / Г. О. Ульянова // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – Вип. 71. – С. 255-261.

Харитонова О. І. Поняття й особливості академічного плагіату / О. І. Харитонова, Г. О. Ульянова // Наукові праці НУ ОЮА. – 2014. – С. 146-153.

Харламов В. Э. Этика научного исследования: зарубежный опыт / В. Э. Харламов, Т. М. Харламова // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 5. – С. 402-405.

 

2013

Астанех Беруз. Этические вопросы в сфере научных публикаций / Беруз Астанех // Научная периодика: проблемы и решения. – 2013. – № 6. – С. 38-42.

Бурганова Т. А. Экспертная оценка – механизм поддержания качества научной публикации, требуемый научным сообществом / Т. А. Бурганова // Вестник экономики, права и социологии. – 2013. – № 2. – С. 200-202.

Герцен С. В.  Меры предотвращения академического мошенничества: (из опыта зарубежных вузов) / С. В. Герцен // Науковедение: Интернет-журнал. – 2013. – № 4.

Єрмаков С. С. Проблеми та перспективи публікації статті в українському журналі, що входить до зарубіжної наукометричної бази // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2013. – № 112 (2). – С. 104-112.

Петренко В. С. Поняття та види плагiату / В. С. Петренко // Часопис цивілістики. – 2013. – № 14. – С. 128-131.

Ренн О. М. Колективна публікація в академічному виданні: проблемні аспекти у площині творчості та етики / О. М. Ренн // Наука України у світовому інформаційному просторі : [збірник наукових праць] / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 107-115.

2012

Абрамов Е. Г. Публикационная этика в научно-исследовательском процессе / Е. Г. Абрамов, О. В. Кириллова // Научная периодика: проблемы и решения. – 2012. –  № 5. – С. 4-8.

Афанасьєва К. Явище академічного плагіату: витоки та шляхи боротьби / К. Афанасьєва // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 6 (68). – С. 86–91.

Ефимова Г. З. Анализ причин академического мошенничества и их классификация / Г. З. Ефимова, М. Н. Кичерова // Науковедение: Интернет-журнал. – 2012. – № 4.

Зельдина М. М. Международные организации по этике научных публикаций / М. М. Зельдина // Научная периодика: проблемы и решения. – 2012. – № 6. – С. 16-20.

Оленглоу А.-М. Роль редактора в соблюдении этики научных публикаций / Анна-Мария Оленглоу // Научная периодика: проблемы и решения. – 2012. – № 6. – С. 4-14.

Романова І. В. Явище плагіату: історія та сьогодення / І. В. Романова // Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси. – 2012. – № 3. – С. 269-272.

2011

Абрамова Н. Ю. Проблема плагиата в научных работах / Н. Ю. Абрамова // Научная периодика: проблемы и решения. – 2011. – № 2. – С. 25-28.

Котляров И. Д. Самоплагиат в научных публикациях / И. Д. Котляров // Научная периодика: проблемы и решения. – 2011. – № 4. – С. 6-12.

Леонтович О. А. Этика научных исследований / О. А. Леонтович // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2011. –  № 8. – С. 99-102.

Юдин Б. Г. О подготовке студентов к ответственному проведению исследований // Знание. Понимание. Умение. – 2011. – № 1.  – С. 21-26.

П'ятниця, 10 червня 2016 11:59

Книги

2016

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / МБФ "Міжнародний фонд дослідждень освітньої політики" ; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова – К. : Таксон, 2016. – 234 с.

2015

Academic Integrity at the Massachusetts Institute of Technology: A Handbook for Students / MTI. – 2015. – 40 p.

2013

Плагіат у студентських роботах: методи виявлення та запобігання : методичний посібник / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара ; кол. авт. : Н. В. Стукало, К. В. Ковальчук, М. В. Литвин [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – 44 с.

2012

Джонсон Алан М. Составление плана успешной научной карьеры: руководство для молодых ученых / Алан М. Джонсонс. – Изд. 2-е. – Амстердам : Эльзевир, 2012. – 118 с. 

2011

Bailey S. Academic Writing: A Handbook for International Students : [посібник з академічного письма англійською для іноземних студентів] / Stephen Bailey. – 3rd ed. – London ; New-York : Routledge, 2011. – 314 p.

Свидерская И. В. Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале : [учебно-методическое пособие] / И. В. Свидерская, В. А. Кратасюк ; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск, 2011. – 74 с.

П'ятниця, 10 червня 2016 11:58

Презентації

2018

Кулик Є. Роль бібліотеки у формуванні та розвитку культури академічної доброчесності в технічному дослідницькому університеті : презентація до виступу на 6-й Міжнародній науково-практичній конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху", Наукова бібліотека НаУКМА, Київ, 29-30 березня 2018 р. / Євгенія Кулик ; НТБ НТУ КПІ. – 2018.

2017

Taylor Victoriya. Annotating, Paraphrasing and Summarizing : [presentation] / Victoriya Taylor ; Koҫ University. – 2017.

Taylor Victoriya. Introductions and Abstracts : [presentation] / Victoriya Taylor ; Koҫ University. – 2017.

Taylor Victoriya. Why Students Plagiarize and What Teachers Can Do About It : [presentation] / Victoriya Taylor ; Koҫ University. – 2017.

Павленко Т. Б. Оформлення результатів наукових досліджень: вітчизняний аспект : [доповідь-презентація] / Т. Б. Павленко ; Наукова бібліотека ХНМУ. – 2017. – 32 слайди.

2016

Борисова Т. Як опублікуватися в якісному науковому виданні [для молодих дослідників, що розпочинають наукову кар'єру] / Тетяна Борисова ; Наукова бібліотека НаУКМА. – 2016.

Карнаух И. А. Библиографическое описание: международные стандарты, правила, рекомендации / И. А. Карнаух : ХГНБ им. В.Г. Короленко. – 2016.

Кравченко С. А. Стандарты и стили библиографических ссылок : [сообщение-презентация] / С. А. Кравченко ; Научная библиотека ХНМУ. – 2016.

Локтев А. Научная публикация международного уровня : рекомендации Elsevier по подготовке и публикации статей / Андрей Локтев. – 2016.

Савельєва О. А. Інструкція щодо перевірки індексації наукових журналів у базі даних рефератів та цитування рецензованої літератури Scopus [Електронний ресурс] / О. А. Савельєва ; Науково-технічна бібліотека ДНУЗТ.

Тихонкова І. Можливості платформи Web of Science (Thomson Reuters) для якісних наукових досліджень : [матеріали методичного семінару] / Ірина Тихонкова ; Thomson Reuters. – 2016.

Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях : [матеріали онлайн-тренінгів] / МОН України. – 2016.

2015

Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку : Матеріали для ознайомлення з результатами проекту No 49169 / Міжнародний фонд «Відродження», Східноукраїнський фонд соціальних досліджень; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Київ, 2014-2015.

Академічна честність в науці та навчальному процесі / [НМУ ім. О.О. Богомольця. – 2015].

2014

Кармишенская Г. Д. Публикация научных работ в журналах, материалах конференций, книгах [по материалам издательств Springer, Elsevier, Emerald, Oxford University Press] / Г. Д. Кармишенская ; ЗАО "КОНЭК". – 2014.

Кириллова О. В. Добросовестные и недобросовестные издатели: как отличать, оценивать и выбирать достойных : материалы вебинара «Рекомендации авторам по подготовке научных публикаций в издания, индексируемые в глобальных индексах цитирования», 1 декабря 2014 г.

Кириллова О. В. О культуре цитирования: цели, задачи и факторы риска допускаемых ошибок : 3­‐я международная научно‐практическая конференция «Научное издательство международного уровня–2014: повышение качества и расширение присутствия в мировых информационных ресурсах», 19‐21 мая 2014 г., Москва.

Киричок И. В. Ученый и его публикационная карьера: где и как опубликоваться : [сообщение-презентация] / И. В. Киричок ; Научная библиотека ХНМУ. – 2014.

Парамонов С. Инструменты для создания стратегии публикаций / Сергей Парамонов ; Thomson Reuters. – 2014.

2013

Парамонов С. Бренд ученого: как сделать так, чтобы нас цитировали / Сергей Парамонов ; Thomson Reuters. – 2013.

Парамонов С. Как публиковать статьи в журналах с импакт-фактором / Сергей Парамонов ; Thomson Reuters. – 2013.

Якшонок Г. П. Подготовка публикаций международного уровня: рекомендации Elsevier / Г. П. Якшонок ; Elsevier. – 2013.

П'ятниця, 10 червня 2016 11:50

Відео

2016

Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях : [матеріали онлайн-тренінгів] / МОН України. – 2016.

2014

Кириллова О. В. О культуре цитирования: цели, задачи и факторы риска допускаемых ошибок [Видеозапись выступления на 3-ей международной научно-практической конференции “Научное издание международного уровня: проблемы, решения, подготовка и включение в индексы цитирования и реферативные базы данных". Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, 19-21 мая 2014 г.].

2013

Дембовски М. Как опубликовать статью в международном журнале = How to get published with international journal [Видеозапись выступления на 2-й Международной  научно-практической конференции “Научное издание международного уровня: проблемы, решения, подготовка и включение в индексы цитирования и реферативные базы данных"]. – 2013.

2012

Демин М. Р. Научная публикация: от исследования к статье : лекция. – 2012.

Скопинский В. Н. Как написать научную статью: проблемы, пути решения, советы авторам : мастер-класс. – 2012.

Сторінка 5 із 5