Логотип
UBA logo

Ділимося досвідом, набуваємо знання, зростаємо разом!

synergy

synergy

Четвер, 07 липня 2016 07:55

Презентації

2016

Corrall Sheila. The Road Ahead 5. Transforming Professional Competencies [Electronic resource] / Sheila Corrall // The Future of Academic Libraries : Open University Symposium on the Provision for Online & Distance Learning Students, 17 Mar. 2016 y. – [United Kingdom], 2016. – Electronic presentation (24 slides). – Mode of Access: http://bit.ly/2spSYXW (date of Access: 08.06.2017). – Title from Screen.

Іванійчук Т. Ю. Інформаційна культура студента та компетентності бібліотечних працівників : взаємовпливи та взаємозалежності [Електронний ресурс] : [доп. на зональній наук.-практ. конф. «Бібліотеки ВНЗ: інформаційно-бібліографічна діяльність, тенденції розвитку», Одеса, 21–22 верес. 2016 р.] / Т. Ю. Іванійчук // НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова : сайт. – Електрон. дані (31 слайд). – Одеса, 2016. – Режим доступу: http://bit.ly/2gEW88x (дата звернення: 21.11.2016). – Назва з титул. екрана.

Костирко Т. М. Організація безперервної бібліотечної освіти як чинник підготовки фахівця нової формації [Електронний ресурс] : [доп. на зональній наук.-практ. конф. «Бібліотеки ВНЗ: інформаційно-бібліографічна діяльність, тенденції розвитку», Одеса, 21–22 верес. 2016 р.] / Т. М. Костирко // НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова : сайт. – Електрон. дані (33 слайди). – Одеса, 2016. – Режим доступу: http://bit.ly/2gkPPm9 (дата звернення: 21.11.2016). – Назва з титул. екрана.

Четвер, 07 липня 2016 07:54

Відео

П'ятниця, 24 червня 2016 07:20

Регламенти. Методики. Рекомендації

2017

Інструкція з реєстраціїї профілю дослідника в ORCID

Інструкція по створенню авторського профілю ResearcherID на платформі Web of Science

 

2016

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 117 с. – ISBN 978-966-97569-2-3.

П'ятниця, 24 червня 2016 07:20

Статті

2015

Семененко Л. П. Формування бренду ученого / Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева, М. І. Главчев // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2015 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; [редакційна колегія: О. В. Шишка, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 22–27. – Бібліографія: 9 назв.

 

2014

Бренд ученого-2: расскажите о себе миру // За кадры. — 2014. — 8 мая (№ 8 (3408))

 

П'ятниця, 24 червня 2016 07:20

Книги

2017 

Профіль науковця в ORCID : реєстрація та наповнення : практ. посібник / упоряд. М. А. Назаровець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича, Служба інформ. моніторингу. – Київ, 2017. – 27 с. 

 

2016

Кухаренко В. М. Куратор змісту : навч.-метод. посібник / В. М. Кухаренко, Ю. М. Главчева, О. В. Рибалко ; ред. В. М. Кухаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : КП "Міськадрукарня", 2016. – 176 с.

Назаровець М. А. Google Академія для науковців : практ. посібник / М. А. Назаровець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича, Служба інформ. моніторингу.. – Київ, 2016. – 27 с.

П'ятниця, 24 червня 2016 07:19

Презентації

2016

Семененко Л. П. Потенціал бібліотеки у системі формування бренду університету : матеріали науково-практичного семінару "Сучасні інформаційні технології на службі формування бренду університету" (25.02.2016 р.) / Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева. – 2016

 

2015

Семененко Л. П. Інформаційна культура автора, як запорука успішної інтеграції його наукового доробку до світового наукового простору [презентація] / Л. П. Семененко; Наукова бібліотека НТУ "ХПІ". – 2015

Главчева Ю. Н. Создание бренда ученого [презентация] / Ю. Н. Главчева; Научная библиотека НТУ "ХПИ". – 2015

Семененко Л. П. Формування бренду ученого [презентація]/ Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева, М. І. Главчев // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2015 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека. – Львів. – 2015

 

2014

Парамонов С. Бренд ученого: как сделать так, чтобы нас цитировали [презентация] / С. Парамонов, Thomson Reuters.  – 2014. 

 

П'ятниця, 24 червня 2016 07:19

Відео

2016

Савельєва О. А. Создание профиля автора в «ResearcherID»: відеоурок. - 2016.

 

2015

Савельєва О. А. Реєстрація науковця в "Index Copernicus": відеоурок. - 2015.

Савельєва О. А. Реєстрація автора в ORCID: відеоурок. - 2015.

Савельєва О. А. Створення профілю науковця у наукометричній системі "Google Академія": відеоурок. - 2015.

П'ятниця, 24 червня 2016 07:14

Регламенти. Методики. Рекомендації

2016

Редагування профілів установ у Scopus та Web of Science Core Collection / Пан Бібліотекар: Блоґ про бібліотечну справу та інформаційні технології. — 2016.

 

2015

Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics / Diana Hicks, Paul Wouters, Ludo Waltman [et al.] // Nature.— Vol. 520. — Iss. 7548. — PP. 429—431.

П'ятниця, 24 червня 2016 07:14

Статті

 2017

Fagan J. C. An Evidence-Based Review of Academic Web Search Engines, 2014-2016: Implications for librarians’ practice and research agenda / Jody Condit Fagan // Information Technology and Libraries. — 2017. — Vol. 36, № 2. — P.7–47.

Milojević S. Citation success index - an intuitive pair-wise journal comparison metric / Staša Milojević, Filippo Radicchi, Judit Bar-Ilan // Journal of Informetrics. — 2017. — Vol. 11, iss. 1. —  P. 223–231. — doi: 10.1016/j.joi.2016.12.006

Асеев Г. Г. Соотношение различных метрических исследований в науковедении / Г. Г. Асеев // Системи обробки інформації . — 2017. — Вип. 1(147). — С. 119—126.

Копанєва В. О. Наукометрія у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / В. О. Копанєва // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека.

Король Т. П. Терминология и определение библиометрических показателей [Электронный ресурс] / Т. П. Король // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека.

Лазарев В. С. Научные документы и их упорядоченные совокупности: цитируемость, использование, ценность / В. С. Лазарев // Международный форум по информации. — 2017. — Т. 42, № 1. — С. 3—16.

Лазарев В. Формирование комплекса библиометрических показателей для оценки университетов Беларуси и Украины / В. Лазарев, С. Назаровец, А. Скалабан // Наука и инновации. — 2017. — № 6 (172). — С. 63—67.

Медведєва А. Наукометрія: роль та місце у вітчизняній науці / А . Медведєва // Вісник Книжкової палати. — 2017 — № 3. — С. 50—52.

Нікітенко О. М. Оцінювання рейтингу науковців за відображеннями у наукометричних базах даних [Електронний ресурс] / О. М. Нікітенко, Н. В. Плеченко // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека.

 2016

Асєєв Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і розмежування / Г. Асєєв // Бібліотечний вісник. —  2016.  —  № 2 (232) – С. 3—10.

Колесникова, Т. О. Розвиток напряму "кондиціювання повітря" на залізничному транспорті: наукометричний аспект / Т. О. Колесникова, О. В. Помінова, С. Р. Колесников // Наука та прогрес транспорту. — 2016. — № 3 (63). — С. 7—19. — doi: 10.15802/stp2016/74708

Колледж Л. «Корзина метрик» – лучшее средство для оценки авторитета журнала / Л. Колледж, К. Джеймс // Научный редактор и издатель. — 2016. — Т. 1. — № 1—4. — С. 25–—31.

Матвеева Е. В. Что читать библиотекарю? [Электронный ресурс] / Е. В. Матвеева // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ міжнар. науч.-практ. конф., 1—2 грудня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2016. — DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4252385

Назаровець С. Перспективи використання сервісів альтметрікс в університетських бібліотеках України / С. Назаровець // Вісник Книжкової палати. — 2016.— № 6. — С. 15—18.

Симоненко Т. Глобальна бібліометрика: концептуальна модель / Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 6. – С. 12-14.

2015

Mingers J. A review of theory and practice in scientometrics / John Mingers, Loet Leydesdorff // European Journal of Operational Research . – 2015. – Vol. 246, iss. 1. – P. 1–19. – doi: 10.1016/j.ejor.2015.04.002

Pinto M. J. New questions arise: are bibliometric indicators adequate for evaluating the scientific production of the Social Sciences and Humanities? / Maria João Pinto, Sofia Fernandes // Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) : SI Bibliometrics and Scientometrics. — 2015. — January. — P. 161—169.

Берёзкина Н. Ю. Что и как измерять в науке / Н. Ю. Березкина // Научная периодика: проблемы и решения. — 2015. — Т.5, № 4. — C. 201—204. — doi: 10.18334/np54187 

Гальчевська О.А. Використання міжнародних наукометричних баз даних відкритого доступу в наукових дослідженнях / О. А. Гальчевська // Інформаційні технології в освіті. — 2015. — Вип. 23. — С. 115—126.

Колесникова, Т. А. Оценка результативности научных исследований: библиометрия / Т. А. Колесникова, Е. В. Матвеева // Наука та прогрес транспорту. — 2015. — № 4 (58). — С. 7—22. — doi: 10.15802/stp2015/49190

Кухарчук Є. Представлення української науки в наукометричній надбудові SciVal корпорації Elsevier / Є. Кухарчук // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. —  2015. — Вип. 41. — С. 382— 395.

Мазов Н.А. Альтернативные подходы к оценке научных результатов / Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев // Вестник Российской академии наук. — 2015. — № 2, том 85. — С. 115—122.

Наукометрія:  методологія та інструментарій / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнєцов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 9. — С. 2—29.

Роджерс Э. Взгляд на альтметрику и ее растущую важность для исследовательских библиотек / Э. Роджерс, С. Барброу // Научная периодика: проблемы и решения. — 2015. — Т.5, № 3. — С. 126—132. — doi: 10.18334/np53181

Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus і Google Scholar: сфери використання / Тетяна Симоненко // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 2. – С.10–13.

 

2014

Бушуєв С. Д. Наукометричні бази: характеристики, можливості і завдання / С. Д. Бушуєв, А. О. Білощицький, В. Д. Гогунський // Управління розвитком складних систем. — 2014. — № 18. — С. 145—152.

Гордукалова Г. Ф. Библиометрия, наукометрия и вебометрия - от числа строк в работах Аристотеля / Г. Ф. Гордукалова // Научная периодика: проблемы и решения. — 2014. — Т. 4, № 2. — C. 40–46. — doi: 10.18334/np42127

Кухарчук Є. Світові наукометричні системи / Є. Кухарчук // Бібліотечний вісник.  — 2014. — № 5. — С. 7—11.

2013

Corrall S. Bibliometrics and Research Data Management Services: Emerging Trends in Library Support for Research [Eelectronic resource] / Sheila Corrall, Mary Anne Kennan, Waseem Afzal // Library Trends.  2013.  Vol. 61, № 3.  P. 636—674. 

Елин А. Л. Заметки к вопросу об эффективности использования различных наукометрических показателей и критериев эффективности научных исследований / А. Л. Елин, Ю. Ю. Шапошников // Научная периодика: проблемы и решения. — 2013. — Т.3, № 3. — С. 4—12. — doi: 10.18334/np3390

 

2012

Копанєва Є. Національні індекси наукового цитування / Є. Копанєва // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 4. — С. 2935.

 

2008

Волх Р. О. Система оцінки українських фахових видань / Р. О. Волх // Наука України у світовому інформаційному просторі.  2008.  Вип. 1.  С. 5794.

П'ятниця, 24 червня 2016 07:14

Книги

2016

The counting house: measuring those who count. Presence of Bibliometrics, Scientometrics, Informetrics, Webometrics and Altmetrics in the Google Scholar Citations, ResearcherID, ResearchGate, Mendeley & Twitter [Working paper] / Alberto Martin-Martin, Enrique Orduna-Malea, Juan M. Ayllon, Emilio Delgado Lopez-Cozar. — 2016. — 60 p.

 

2014

Наукова періодика України та бібліометричні дослідження / Л. Й. Костенко, О. І. Жабін, Є. О. Копанєва, Т. В. Симоненко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 173 c.

Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии / М. А. Акоев, В. А. Маркусова, О. В. Москалева, В. В. Писляков. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 250 с.