Логотип
UBA logo

Ділимося досвідом, набуваємо знання, зростаємо разом!

УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ ДОСЛІДЖЕНЬ (6)

У цьому блоці зібрано інформацію щодо найновішої тенденції в діяльності наукових бібліотек світу – управління даними досліджень  (RDM – Research data management). RDM включає в себе сервіси, інструменти та інфраструктуру, які підтримують керування даними досліджень протягом життєвого циклу дослідницького проекту.

Діяльність бібліотек в управлінні даними досліджень можна розглядати як поділ на три основні категорії: забезпечення доступу до даних; підтримка дослідників і студентів в управлінні своїми даними; управління колекціями даних.

Документи розміщено за рубриками: «Регламенти. Методики. Рекомендації», «Статті», «Книги», «Презентації», «Відео», «Корисні посилання». Всередині рубрик – у зворотно-хронологічному порядку.

Вівторок, 13 вересня 2016 11:32

Регламенти. Методики. Рекомендації

Автор

2016 Competencies for Information Professionals [Eelectronic resource] : [Approved 13 April 2016 by the Board of Directors of the Special Libraries Association] / David Shumaker (chair), Anne Caputo, Rahn Huber, Jaye Lapachet, James Matarazzo, Carolyn Sosnowski, Jan Sykes // The Special Libraries Association. – Access Mode: http://www.sla.org/about-sla/competencies/. – Date of Access: 13.09.2016. DCC Curation Lifecycle Model [Eelectronic resource] / Digital Curation Centre. – Access Mode: http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model. – Date of Access: 13.09.2016.

Середа, 08 червня 2016 09:38

Корисні посилання

Автор

2016 Data management plan [Eelectronic resource] // Wikipedia: the free encyclopedia. – Access Mode: https://en.wikipedia.org/wiki/Data_management_plan. – Date of Access: 01.09.2016. What is Research Data Management [Eelectronic resource] / University of Leicester – Access Mode: http://www2.le.ac.uk/services/research-data/rdm/what-is-rdm. – Date of Access: 01.09.2016. Research Data Management [Eelectronic resource] / the University of Edinburgh, 2015. – 13 Aug. – Access Mode: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/services/research-support/data-library/research-data-mgmt/data-mgmt/research-data-definition. – Date of Access: 01.09.2016. What is Digital Curation? [Eelectronic resource] // DCC Briefing Papers: Introduction to Curation / Edinburgh: Digital Curation Centre. – Access Mode: http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation. – Date of Access: 13.09.2016.   2015 Research Data Alliance, Education and Training on Handling of Research Data – Wiki Index. – Access ...

Вівторок, 21 червня 2016 10:08

Статті

Автор

2016 Schmidt B. Librarians' Competencies Profile for Research Data Management / B. Schmidt, K. Shearer // Librarians' Competencies for E-research and Scholarly Communication. – 2016. - June. – P. 1–7. Schmidt B. Профіль компетентностей бібліотекарів в управлінні даними досліджень = Librarians' Competencies Profile for Research Data Management / B. Schmidt, K. Shearer ; [transl. Ye. Portseva, T. Kolesnykova] // Joint Task Force on Librarians' Competencies in Support of E-Research and Scholarly Communication. – 2016. – June. – P. 1-7. Ржеуський, А. Роль бібліотек як соціальних інститутів в інформаційному забезпеченні е-Science / А. Ржеуський, Н. Веретеннікова, О. Малиновський, Н. Кунанець // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 3(23). – С. 3-9.   2015 H. M. Davis, W. M. Cross (2015). Using a Data Management Plan Review ...

Вівторок, 21 червня 2016 10:07

Книги

Автор

2016 Відкритий посібник з відкритих даних [Електронний ресурс] / упоряд. Данило Кубай, Андрій Газін ; Укр. освіт. центр реформ, Укр. центр суспільних даних. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://socialdata.org.ua/manual/. – Дата звернення: 14.09.2016.   2014 Krier, L. Data Management for Libraries: A LITA Guide [Eelectronic resource] / Krier Laura, Carly A. Strasser. – Chicago : American Library Association, 2014. – 112p. – Access Mode: https://www.amazon.com/Data-Management-Libraries-Guide-Guides/dp/1555709699. – Date of Access: 13.09.2016.

Вівторок, 21 червня 2016 10:07

Презентації

Автор

2017 Борисова Т. Що треба знати перш, ніж поширювати наукові дані? [Електронний ресурс] : [презентація] / Борисова Т. // Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА: матеріали семінару "Цифрова підтримка наукових досліджень", Київ, 9 жовтня 2017 р. Кучма І. Практики управління науковими даними: Європейський досвід [Електронний ресурс] : [презентація] / Кучма І. // Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА: матеріали семінару "Цифрова підтримка наукових досліджень", Київ, 9 жовтня 2017 р. Кучма І. Пілотна програма відкритих наукових даних Горизонту 2020 [Електронний ...

Вівторок, 21 червня 2016 10:06

Відео

Автор

2014 Scally, J. Research Data Management in the Library = Управління даними досліджень в бібліотеках [Video] // OCLC Research Library Partnership Meeting, Libraries and Research : Supporting Change/ Changing Suppor, 11-12 June 2014 in Amsterdam.  У цьому відео John Scally (директор бібліотеки та університетських колекцій, Единбурзький університет) говорить про роль бібліотечних досліджень в області управління дослідницькими даними в Університеті Едінбургу. Бібліотека бере на себе нові ролі і обов'язки для підтримки змін в наукових дослідженнях і в університеті. Джон зробив цю презентацію на засіданні «OCLC Research Library Partnership Meeting, Libraries and Research : Supporting Change/Changing Suppor», яка ...