Логотип
UBA logo

Ділимося досвідом, набуваємо знання, зростаємо разом!

НАУКОВИЙ БРЕНД

НАУКОВИЙ БРЕНД (6)

Середа, 08 червня 2016 09:37

Корисні посилання

Автор

2016 Дистанційний курс "Куратор змісту-5" – дистанційний курс орієнтований на магістрів, аспірантів, викладачів, фахівців дистанційного навчання.   Academia.edu – соціальна мережа для дослідників, що дає можливість ділитися з своїми науковими статтями, відстежувати їх цитованість, слідкувати за новими публікаціями своїх колег ResearchGate – безкоштовна соціальна мережа та інструмент співпраці вчених з різних наукових галузей, що дає змогу спільно використовувати, обмінюватися повними текстами наукових документів, брати участь у фахових дискусіях і так далі Google Академія – ...

П'ятниця, 24 червня 2016 07:20

Регламенти. Методики. Рекомендації

Автор

2017 Інструкція з реєстраціїї профілю дослідника в ORCID Інструкція по створенню авторського профілю ResearcherID на платформі Web of Science   2016 Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 ...

П'ятниця, 24 червня 2016 07:20

Статті

Автор

2015 Семененко Л. П. Формування бренду ученого / Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева, М. І. Главчев // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2015 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; [редакційна колегія: О. В. Шишка, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 22–27. – Бібліографія: 9 назв.   2014 Бренд ученого-2: расскажите о себе миру // За кадры. — 2014. — 8 мая (№ 8 (3408))  

П'ятниця, 24 червня 2016 07:20

Книги

Автор

2017  Профіль науковця в ORCID : реєстрація та наповнення : практ. посібник / упоряд. М. А. Назаровець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича, Служба інформ. моніторингу. – Київ, 2017. – 27 с.    2016 Кухаренко В. М. Куратор змісту : навч.-метод. посібник / В. М. Кухаренко, Ю. М. Главчева, О. В. Рибалко ; ред. В. М. Кухаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : КП "Міськадрукарня", 2016. – 176 с. Назаровець М. А. Google Академія для науковців : практ. посібник / М. А. Назаровець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса ...

П'ятниця, 24 червня 2016 07:19

Презентації

Автор

2016 Семененко Л. П. Потенціал бібліотеки у системі формування бренду університету : матеріали науково-практичного семінару "Сучасні інформаційні технології на службі формування бренду університету" (25.02.2016 р.) / Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева. – 2016   2015 Семененко Л. П. Інформаційна культура автора, як запорука успішної інтеграції його наукового доробку до світового наукового простору [презентація] / Л. П. Семененко; Наукова бібліотека НТУ "ХПІ". – 2015 Главчева Ю. Н. Создание бренда ученого [презентация] / Ю. Н. Главчева; Научная библиотека НТУ "ХПИ". – 2015 Семененко Л. П. Формування ...

П'ятниця, 24 червня 2016 07:19

Відео

Автор

2016 Савельєва О. А. Создание профиля автора в «ResearcherID»: відеоурок. - 2016.   2015 Савельєва О. А. Реєстрація науковця в "Index Copernicus": відеоурок. - 2015. Савельєва О. А. Реєстрація автора в ORCID: відеоурок. - 2015. Савельєва О. А. Створення профілю науковця у наукометричній системі "Google Академія": відеоурок. - 2015.