Логотип
UBA logo

Ділимося досвідом, набуваємо знання, зростаємо разом!

АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО ТА ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ

АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО ТА ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ (6)

Середа, 08 червня 2016 09:34

Корисні посилання

Автор

Cite This For Me – Сервіс, який полегшує складання бібліографії за міжнародними стилями для наукової роботи англійською мовою Committee on Publication Ethics (COPE) – Комітет з публікаційної етики Find / Citation and style manuals – Перелік міжнародних стилів оформленння наукових публікацій Integrity Action – Міжнародна організація (2003, Лондон), одним з напрямів діяльності якої є пошук практичних рішень для просування принципів академічної доброчесності International Center for Academic Integrity – Міжнародний центр академічної доброчесності International standards for editors and authors – Міжнародні стандарти для авторів та редакторів Plagiarism detection ...

П'ятниця, 10 червня 2016 12:01

Регламенти. Методики. Рекомендації

Автор

2019 Академічне письмо: 20 порад щодо написання академічних текстів та представлення результатів дослідження / Віктор Дроздов ; Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – [2019]. – 22 слайди. Кулешова А. В. По лезвию бритвы: как самоцитирование не превратить в самоплагиат / А. В. Кулешова, Ю. В. Чехович, О. С. Беленькая // Научный редактор и издатель.  – 2019. – Т. 4, № 1/2. – С. 45-51. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / упорядники матеріалів: В. Бахрушин, Є. Ніколаєв ; Проект сприяння академічній доброчесності в ...

П'ятниця, 10 червня 2016 12:01

Статті

Автор

2018 Бахрушин В. Академічний плагіат і самоплагіат в науці та вищій освіті: нормативна база і світовий досвід / В. Бахрушин // Освітня політика. – 2018. – 7 лютого.   2017 Короткина И.Б. Академическая грамотность и методы глобальной научной коммуникации / И. Б. Короткина // Научный редактор и издатель. – 2017. – Т. 2. – № 1. – С. 8-13. – DOI 10.24069/2542-0267-2017-1-8-13. Ньютон Д. Плагіат і виклики при написанні есеїв: чого варто навчитися у студентів : пер. з англ. / Джаніс Ньютон ; SAIUP. – 2017. Рижко О. М. Способи вчинення плагіату / О. М. Рижко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2017. – № 2 ...

П'ятниця, 10 червня 2016 11:59

Книги

Автор

2016 Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / МБФ "Міжнародний фонд дослідждень освітньої політики" ; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова – К. : Таксон, 2016. – 234 с. 2015 Academic Integrity at the Massachusetts Institute of Technology: A Handbook for Students / MTI. – 2015. – 40 p. 2013 Плагіат у студентських роботах: методи виявлення та запобігання : методичний посібник / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара ; кол. авт. : Н. В. Стукало, К. В. Ковальчук, М. В. Литвин [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – 44 с. 2012 Джонсон Алан М. Составление плана успешной научной карьеры: руководство для молодых ...

П'ятниця, 10 червня 2016 11:58

Презентації

Автор

2018 Кулик Є. Роль бібліотеки у формуванні та розвитку культури академічної доброчесності в технічному дослідницькому університеті : презентація до виступу на 6-й Міжнародній науково-практичній конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху", Наукова бібліотека НаУКМА, Київ, 29-30 березня 2018 р. / Євгенія Кулик ; НТБ НТУ КПІ. – 2018. 2017 Taylor Victoriya. Annotating, Paraphrasing and Summarizing : [presentation] / Victoriya Taylor ; Koҫ University. – 2017. Taylor Victoriya. Introductions and Abstracts : [presentation] / Victoriya Taylor ; Koҫ University. – 2017. Taylor Victoriya. Why Students Plagiarize and What Teachers Can Do About It : [presentation] / Victoriya Taylor ; Koҫ University. – 2017. Павленко Т. Б. Оформлення результатів ...

П'ятниця, 10 червня 2016 11:50

Відео

Автор

2016 Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях : [матеріали онлайн-тренінгів] / МОН України. – 2016. 2014 Кириллова О. В. О культуре цитирования: цели, задачи и факторы риска допускаемых ошибок [Видеозапись выступления на 3-ей международной научно-практической конференции “Научное издание международного уровня: проблемы, решения, подготовка и включение в индексы цитирования и реферативные базы данных". Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, 19-21 мая 2014 г.]. 2013 Дембовски М. Как опубликовать статью в международном журнале = How to get published with international journal [Видеозапись ...